POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Serwis: www.sardynianieruchomosci.pl (dalej: serwis) szanuje sobie zaufanie swoich Użytkowników, więc chroni ich dane przed kradzieżą i wszelką ingerencją osób niepożądanych. Ochrona danych odbywa się z zachowaniem najwyższej staranności i standardów bezpieczeństwa. Niniejszy dokument przedstawia zasady, jakie obowiązują w tym zakresie na serwisie.
Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię (Użytkownika czy też Odwiedzającego nasz serwis) o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy surowe wymagania Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Dane administratora i inspektora ochrony danych

Administratorem na potrzeby RODO, innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych jest: Monika Anna Szredel prowadząca działalność jako „Travel per Te di Monika Anna Szredel” z siedzibą na Piazza San Nicola 5 w 07020 Loiri (SS), na Sardynii we Włoszech, VAT 02673720906 oraz Clelia Melis prowadząca agencję nieruchomości „Realnord Srl”, z siedzibą na Via Libertà n. 189, 07020 Golfo Aranci (SS), na Sardynii we Włoszech.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Prosimy mieć na uwadze fakt, że w przypadku wejścia na naszą stronę internetową nie muszą Państwo podawać żadnych swoich danych osobowych. Nasz serwer za zgodą art. 6, par. 1, lit. f RODO zapisuje automatycznie tylko tzw. logi serwera, czyli m.in. Państwa adres IP, datę wywołania strony, ilość (wagę) przesłanych danych, informację o tym skąd Państwo trafili na nasz portal (witryna odsyłająca, hiperłącze etc.), używany przez Użytkownika system operacyjny i rodzaj przeglądarki, dostawca usług internetowych Odwiedzającego. Dane odnotowywane przez nasz serwer są automatycznie usuwane po siedmiu dniach od momentu odwiedzin na naszej stronie. Są to dane, które pozwalają nam zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i które pomagają udoskonalić naszą ofertę. Dane potrzebne do rejestracji czy do wysyłki newslettera są zbierane i wykorzystywane tylko za zgodą Użytkownika. Zasada ta ma wyjątek w momencie, gdy nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenia zgody, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

Prawne podstawy przetwarzania i zbierania danych osobowych na potrzeby Użytkownika serwisu

Twoje dane osobowe zbieramy wtedy, gdy chcemy zawrzeć umowę, dostarczyć biuletyny informacyjne (newslettery), przesłać informacje marketingowe, w celach obsługi i pomocy.
Zgodnie z art. 6, par.1 lit. a RODO każdorazowo przy zbieraniu danych uzyskujemy Twoją zgodę na pozyskanie i przetwarzanie danych w konkretnym, jasno określonym celu. Lit. B przywołanego paragrafu zaznacza, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie produktu. Dane te mogą być też pozyskiwane na etapie przed zawarciem umowy, w celu przygotowania dobrze sprofilowanej oferty. Z kolei art. 6, par.1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych. Kolejny punkt – lit. D RODO – mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lub innej osoby fizycznej. Nasze uzasadnione interesy chroni art. 6, par.1 lit. f RODO, który pozwala nam pozyskiwać dane w celu zapewniania przyjaznej i bezpiecznej dla użytkownika witryny internetowej.

Dane są przetwarzane i przechowywane tylko tak długo, aby spełnić cel ich przechowywania albo też spełnić wymogi prawa. W momencie, kiedy osiągamy cel – dane są usuwane, ewentualnie ich przetwarzanie zostaje ograniczone.

Ciasteczka (cookies)

Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies), usług analitycznych web analysis oraz wtyczek mediów społecznościowych. Każdorazowo po wejściu na stronę informujemy o działaniu cookies i pytamy o zgodę na ich użycie. W przypadku braku zgody niektóre funkcje strony mogą działać nieprawidłowo. Cookies różnych rodzajów są stosowane najczęściej po logowaniu do utrzymywania sesji. Mogą jednak przechowywać inne tymczasowe dane jak stan elementów na stronie lub historię odwiedzanych poprzednio stron (na danej witrynie). Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW (np. zapamiętanie stanu menu), obsługi logowania, prostych sond i liczników, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach, a także tworzenie statystyk użyteczności witryny oraz badanie preferencji użytkowników.

Powiązania z Facebookiem

Istnieje możliwość skrócenia czasu rejestracji poprzez zarejestrowanie przez konto na Facebooku. Proces ten reguluje Polityka w zakresie danych oraz Warunki świadczenia usług Facebooka (http://www.facebook.com/about/privacy/; Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Na potrzeby rejestracji importujemy jedynie adres internetowy Użytkownika oraz imię i nazwisko.

Pozyskiwanie danych celem udostępniania informacji o naszych produktach i usługach

Możesz zamówić u nas dostarczenie na maila informacji o naszych usługach czy produktach. Zgodnie z art. 6 par.1 lit. a i art. 7 RODO w przypadku nabycia u nas produktów lub usług możesz od nas następnie otrzymywać informacje o innych naszych produktach, nawet bez Twojej zgody. Promocję tego typu możemy też robić drogą pocztową. W celach statystycznych, a przede wszystkim po to, aby podnieść poziom usług i dopasować je do Twoich preferencji, za zgodą art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zapisujemy i analizujemy jak często otwierasz maile od nas, na jakie treści klikasz.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link do anulowania subskrypcji, który jest załączony w każdym mailu promocyjnym. Możesz również skontaktować się z nami w celu wycofania swojej zgody w dowolnym czasie pisząc do nas na maila na adres kontakt@sardyniadomy.pl lub wysyłając pocztą list na adres: Travel per Te di Monika Anna Szredel Piazza San Nicola 5, 07020 Loiri (SS), Sardynia, Włochy.

Niektóre komunikaty informacyjne dostajesz od nas bez możliwości zrezygnowania z nich, są to informacje wymagane do wykonania umów oraz do funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym maili związanych z obsługą (np. potwierdzenia rejestracji, informacje o obsłudze klienta) lub informacji na temat zakupów (np. potwierdzenia zamówienia, dokumenty związane z umową, dotyczące przetwarzania płatności).

Sposób przetwarzania danych osobowych

1. Nawiązywanie kontaktu

Podane przez Ciebie informacje przechowujemy zgodnie z art. 6, par. 1, lit. a RODO, mając na celu zadbanie o Ciebie jako naszego Klienta. Są one traktowane także jako dane historyczne – dysponując nimi możemy udowodnić, że kontakt faktycznie miał miejsce. Usuwamy dane niezwłocznie po całkowitym zamknięciu danej sprawy.

2. Rejestracja przez stronę

Oprócz możliwości zarejestrowania kontem na Facebooku, dajemy możliwość zapisania się do nas poprzez naszą stronę internetową. Podstawą do tego procesu jest art. 6, par. 1, lit. b RODO. W zależności od zamówionej usługi zbieramy różne dane takie, jak imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranej formie płatności.

3. Zamówienia złożone bez rejestracji

Istniej możliwość skorzystania z naszych usług bez rejestracji. Wiąże się to z tym, że przy kolejnym zamówieniu będziesz ponownie musiał wpisywać dane. Jeśli wykorzystujesz nasze usługi lub kupujesz produkty bez rejestracji, przechowujemy dane tymczasowo zgodnie z art. 6, par. 1, lit. b RODO, do czasu wywiązania się z umowy.

Przekazywanie danych osobowych i bezpieczeństwo danych

Dane Użytkowników przekazujemy tylko w ramach naszej grupy oraz współpracującym z nami dostawcom, serwisantom oraz placówkom publicznym, o ile wymaga tego ustawa i szczególne okoliczności. Nasi partnerzy podlegają unijnemu prawu RODO. Zgodnie z art. 6, par. 1, lit. b RODO przekazujemy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umów odnoszących się do realizacji dostaw oraz usług na naszej stronie internetowej spółkom powiązanym z grupą kapitałową w granicach Polski w celu przechowywania w centralnych bazach danych oraz w celach wewnątrz grupowych związanych z fakturowaniem i rachunkowością. Przesyłanie tych danych jest niezbędne, ponieważ chcemy zapewnić naszym Użytkownikom maksymalnie dopasowaną pomoc w obsłudze klienta. Zgodnie z art.6, par. 1, lit. b RODO możemy też przekazywać dane naszym kontrahentom, którzy posiadają swoją politykę ochrony danych. Zgodnie z art. 6, par. 1, lit. b oraz f RODO przekazujemy dane osobowe naszych użytkowników (nazwisko, adres e-mail) partnerom serwisowym, którzy hostingują nasze strony internetowe i dostarczają naszym Klientom biuletynów informacyjnych. Spółki te z reguły działają w naszym imieniu, więc to my ponosimy odpowiedzialność za używane przez nich dane. Są one przetwarzane zgodnie z naszymi instrukcjami. Nie zbieramy informacji takich jak numery kart kredytowych lub dane konta. Są one wyłącznie i bezpośrednio przesyłane do danego podmiotu przetwarzającego płatności. Wreszcie, zgodnie z art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, możemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymaga tego od nas prawo (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd) lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia naszych praw oraz interesów).

Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych

Nowe prawo ochrony danych osobowych zapewnia Ci prawa opisane poniżej.
1. Prawo dostępu do danych

Masz pełne prawo domagać się informacji nt. swoich danych przechowywanych w naszych bazach.

2. Prawo do sprostowania

Masz prawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Najszybciej uzupełnić lub zmienić dane możesz logując się na swoje konto.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych

Jeśli dokładność danych jest niepełna lub jeśli uważasz, że przetwarzania odbywa się w sposób bezprawny, masz prawo domagać się, aby przetwarzanie zostało ograniczone. Jeśli utrzymywanie Twoich danych osobowych nie jest niezbędne do zapewnienia wolności słowa, wolności do dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów – masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

4. Prawo do informacji

Zgłoszone sprostowania, prawo do usunięcia lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych przekazujemy naszym kontrahentom i odbiorcom, z wyjątkiem sytuacji, kiedy przekazanie informacji jest niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

5. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, jeśli istnieje taka możliwość techniczna.

6. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

7. Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję, że rozumiesz, że z przyczyn technicznych, przetworzenie Twojego wycofania zgody może wymagać pewnej ilości czasu, oraz że możesz nadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości.

8. Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje u Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

9. Prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.
Celem skorzystania z opisanych praw najlepiej przesłać nam wiadomość
mailem: kontakt@sardyniadomy.pl lub pocztą: Travel per Te di Monika Anna Szredel, Piazza San Nicola 5, 07020 Loiri (SS), Sardynia, Włochy.
Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia Twojej tożsamości, bez tego możemy odmówić reakcji na zgłoszenie.

Przekierowania na inne strony

Zdarza się, że na naszej stronie znajdują się linki do stron internetowych innych firm. Zaznaczamy, że w żaden sposób nie odpowiadamy za ich politykę ochrony danych.

Zmiany w Polityce prywatności

Reagujemy na zmiany w prawie ochrony danych osobowych, dlatego zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie w niniejszym dokumencie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.

Pin It on Pinterest